In

Gruaja tek Gruaja

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Fëmijët, Gratë,Komuniteti LGBT, Të rinjtë, Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Trendelina Borici
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2021
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Bashkite e Qarkut Shkodër
FIELDS OF ACTIVITY:
Te drejtat e Njeriut
MISSION:

Shoqata “Gruaja tek Gruaja” synon fuqizimin e gruas dhe familjes në qarkun Shkodër dhe më gjërë, nëpërmjet ofrimit të shërbimeve psiko-ligjore dhe strehimit për viktimat e dhunës, këshillimit për djemtë dhe burrat e dhunshëm, fuqizimit ekonomik të grupeve vulnerabël të grave dhe vajzave, rritjes së kapaciteteve të aktorëve të ndryshëm, informimit dhe edukimit publik dhe avokatësisë duke u udhëhequr nga parimi i mosdiskriminimit.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Lehtësim procesesh

Shërbime Sociale

Shërbim Ligjor
Terapi dhe këshillim psikologjik

Address