In

Help Hilfe Zur Selbsthilfe E.V - Dega në Shqipëri

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Anëtarët, Biznesi, Fëmijët, Gratë, Publiku, Minoritetet Komuniteti LGBT, Të moshuarit, Të rinjtë, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Administrata qendrore, Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Ilir Liço
FORM OF THE ORGANIZATION:
Qendër
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2020
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Ceshtjet sociale
MISSION:

Të ndihmosh njerëzit për të ndihmuar veten është parimi ynë udhëzues. Ne mbështesim njerëzit që luftojnë ose kërcënohen nga krizat. Ndihma forcon mbijetesën, përmirëson kushtet e jetesës dhe rrit elasticitetin e njerëzve në vështirësi në mbarë botën. Ndihma jonë është e bazuar në nevojat dhe miqësore me mjedisin dhe pranon se njerëzit janë të barabartë në të gjithë diversitetin e tyre dhe pavarësisht nga rrethanat e tyre. Në këtë mënyrë ne kontribuojmë në ndryshime të qëndrueshme në përputhje me vizionin tonë.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Këshillim karriere dhe shërbim punësimi

Shërbime Sociale

Shërbime dhe këshillim shëndetësor

Address