In

Instituti për Studimet Publike & Ligjore/ Institute for Policy & legal Studies

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Publiku, Administrata qendrore, Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Lidra Elezi
FORM OF THE ORGANIZATION:
Qendër
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
1999
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Tiranë
FIELDS OF ACTIVITY:
Drejtesia dhe Ligji, Media, Qeverisja e Mire
MISSION:

Që prej krijimit të saj, ISPL ka marrë përsipër misionin e saj në dy drejtime:
(i) Juridik-të ofrojë asistencë ligjore jashtë-partiake dhe, nëse është e nevojshme, trainime për organizatat qeveritare, jo-qeveritare dhe ndërkombëtare me aktivitet në Shqipëri, dhe;
(ii) Politikat publike-të identifikojë dhe trajtojë çështjet kryesore që preokupojnë qeverisjen dhe shoqërinë civile në Shqipëri përmes analizash të thelluara rekomandimesh të plota.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kërkim / Studim

Shërbime Sociale

Shërbim Ligjor

Address