In

Internationational Police Association - IPA Seksioni Albania

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Anëtarët, Biznesi, Fëmijët, Gratë, Publiku, Minoritetet, Komuniteti, LGBT, Të moshuarit, Të rinjtë, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Administrata qendrore, Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Skender Doda
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2017
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Drejtësia dhe Ligji
MISSION:

Krijimin e lehtësirave për komunikim direkt të komunitetit me strukturat e Policisë së Shtetit me objektiv mbrojtjen dhe përkrahjen e shtresave vulnerabile në nevojë sic janë gratë e dhunuara, respektimin e të drejtave të njeriut dhe vecanërisht të fëmijëve, promovimin e filozofisë së policimit në komunitet, promovimin e vlerave kulturore dhe turistike si dhe mbrojtjes së mjedisit.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kurse kualifikimi / Trainim profesional
Kërkim / Studim
Lehtësim procesesh

Address