• Elbasan Street, PARK GATE, 10th Floor, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Kolping Albania

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Anëtarët, Fëmijët, Gratë, Të rinjtë
EXECUTIVE DIRECTOR:
Andrea Darragjati
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
1998
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Shkodër. Lezhë. Pukë. Tiranë
FIELDS OF ACTIVITY:
Formimi
MISSION:

Formimi dhe familja

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kurse kualifikimi / Trainim profesional

Address