In

Matrica e Monitorimit të Mjedisit Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile, Raporti për Shqipërinë

Matrica e Monitorimit të Mjedisit Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile, Raporti për Shqipërinë prezanton gjetjet e matjes së kuadrit mundësues ligjor dhe praktik për zhvillimin e shoqërisë civile. Monitorimi i Matricës zbatohet në shtatë vende të Ballkanit Perëndimor dhe në Turqi, nga organizatat anëtare të Rrjetit për Zhvillimin e Shoqërisë Civile në Ballkan. Monitorimi në Shqipëri kryhet nga Partnerët Shqipëri.

 Raporti i Matricës së Monitorimit për Shqipërinë, Maj 2018 – Maj 2019 Shkarko
 Raporti i Matricës së Monitorimit për Shqipërinë, 2017 Shkarko
 Raporti i Matricës së Monitorimit për Shqipërinë, 2016 Shkarko
 Raporti i Matricës së Monitorimit për Shqipërinë, 2015 Shkarko
 Raporti i Matricës së Monitorimit për Shqipërinë, 2014 Shkarko
 Raporti i Matricës së Monitorimit për Shqipërinë, 2013 Shkarko