In

Qendra Kulturore Mediatike Antigone

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Gratë, Publiku, Minoritetet, Të rinjtë, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Administrata qendrore, Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Engjellush Serjani
FORM OF THE ORGANIZATION:
Fondacion
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2009
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Rajoni Jugor i Shqipërisë
FIELDS OF ACTIVITY:
Arti/Kultura, Media
MISSION:

Ka në fokus të veprimtarisë probleme të studimit dhe ruajtjes së diversitetit kulturor mediatik, ruajtjen dhe zhvillimin e trashëgimisë kulturore në rajonin jugor, problemet sociale dhe ato të qeverisjes transparente të pushtetit lokal e rajonal, ruajtjen dhe zhvillimin e vlerave të harmonisë dhe dialogut ndëretnik dhe ndërfetar, zhvillimin e gjuhës dhe kulturës mes pakicave kulturore dhe minoriteteve në rajonin Jugor të Shqipërisë.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kurse kualifikimi / Trainim profesional
Kërkim / Studim
Ndërmjetësim dhe zgjidhje konflikti
Lehtësim procesesh

Shërbime Sociale

Shërbim Ligjor

Address