In

Qendra Levizja Rinore për Demokraci Pukë

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Anëtarët, Fëmijët, Gratë, Publiku, Minoritetet Të moshuarit, Të rinjtë, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike) Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Lindita Hyseni
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2012
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar në vendim gjykate. Në Pukë e kemi kryesisht zonën ku punojmë e jetojmë
FIELDS OF ACTIVITY:
Të drejtat e njeriut dhe Qeverisja e mirë
MISSION:

Aktivizimi rinor e qytetar për qeverisje të mirë vendore

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kurse kualifikimi / Trainim profesional
Kërkim / Studim
Këshillim karriere dhe shërbim punësimi

Shërbime Sociale

Qëndër ditore
Terapi dhe këshillim psikologjik

Address