• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Qendra Levizja Rinore për Demokraci Pukë

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Anëtarët, Fëmijët, Gratë, Publiku, Minoritetet Të moshuarit, Të rinjtë, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike) Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Lindita Hyseni
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2012
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Kombëtar në vendim gjykate. Në Pukë e kemi kryesisht zonën ku punojmë e jetojmë
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Të drejtat e njeriut dhe Qeverisja e mirë
MISIONI:

Aktivizimi rinor e qytetar për qeverisje të mirë vendore

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kurse kualifikimi / Trainim profesional
Kërkim / Studim
Këshillim karriere dhe shërbim punësimi

Sherbime Sociale

Qëndër ditore
Terapi dhe këshillim psikologjik

Address