In

Shoqata e Invalideve Para dhe Tetraplegjike te Shqiperise

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike)
EXECUTIVE DIRECTOR:
Ndrek Ismailaj
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2002
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Ceshtjet sociale
MISSION:

Integrimi i Para dhe Tetraplegjikeve në shoqëri nëpërmjet rehabilitimit fizik, formimit profesional, ngritjes profesionale dhe ekonomike.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kurse kualifikimi / Trainim profesional

Shërbime sociale

Qendër ditore

Address