In

Shoqata e Kerkimeve Urbane/ Urban Research Institute

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Biznesi, Gratë, Publike, Të moshuarit, Rinisë, Administrata qendrore Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Zana Vokopola
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
1999
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Mjedisi, Qeverisje e mirë
MISSION:

URI eshte nje organizate qe merret me ceshtjet e administrimit te qeverive vendore. Aktiviteti i saj eshte i fokusuar ne aplikimin e qasjes me pjesemarrje dhe lehtesimin e diskutimeve, zhvillimin e politikave dhe strategjive ne buxhetimin e qeverive lokale dhe qendrore, sektorin e furnizimit me uje dhe kanalizime, menaxhimin e aktiveve te qeverive lokale dhe qendrore.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kërkim / Studim
Lehtësim procesesh

Shërbime Sociale

Qendër Ditore

Address