• Elbasan Street, PARK GATE, 10th Floor, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Shoqata Juristët dhe Avokatët Shqiptarë

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Anëtarët, Biznesi, Fëmijët, Gratë, Publiku, Minoritetet, Komuniteti LGBT, Të moshuarit, Të rinjtë, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Administrata qendrore, Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Areks POTKA
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2021
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Përmirsimi i jetës Social-Ekonomike dhe Ligjore e vendit
MISSION:

Organizatë e specializuar në fushën e Drejtësisë. E cila ka për qëllim Përfaqësimin, Mbrojtjen, Formimin, Edukimin dhe Përcjelljen e kulturës Ligjore tek:
Qytetarët-Bizneset-Ojf
Juristët-Avokatët
Std.Drejtësisë

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kurse kualifikimi / Trainim profesional
Kërkim / Studim
Ndërmjetësim dhe zgjidhje konflikti
Lehtësim procesesh
Këshillim karriere dhe shërbim punësimi

Shërbime Sociale

Shërbim Ligjor

 

Address