In

Zhvillimi Ekoturizmit Shqipëtar

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Anëtarët, Biznesi, Gratë, Të rinjtë
EXECUTIVE DIRECTOR:
Vladimir Prenga
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2006
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Ekoturizmi
MISSION:

Zhvillimi Ekoturizmit Shqiptar

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kurse kualifikimi / Trainim profesional
Kërkim / Studim
Ndërmjetësim dhe zgjidhje konflikti
Lehtësim procesesh
Këshillim karriere dhe shërbim punësimi

Shërbime Sociale

Shërbim Ligjor
Terapi dhe këshillim psikologjik

Address