• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA)

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Anëtarët, Biznesi, Publiku, Të rinjtë, Administrata qendrore, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Z. Gledis Gjipali
FORMA E ORGANIZIMIT:
Qendër
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2007
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Tiranë, mbarë Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Media, Qeverisja e mirë, Zgjedhjet, Drejtësia dhe ligji
MISIONI:

EMA e konsideron Integrimin Europian si përgjithësisht të dobishëm, por pranon se në shumë aspekte ky proces nuk funksionon sic duhet. Prandaj qëllimi jonë konsiston në promovimin e ideve të reja për përmirësimin e politikave në kuadër të procesit të zhvillimit të vendit. EMA është një forum për shkëmbimin e pikëpamjeve mbi sfidat politike, ekonomike dhe sociale me të cilat përballet vendi . Ne i përkushtohemi inkurajimit dhe forcimit të përvojave aktuale demokratike, duke promovuar këto vlera gjatë procesit politik-bërës, analizimit dhe zbatimit të politikave publike në vend. Gjatë veprimtarisë së saj, EMA përpiqet ta bëjë procesin e hartimit të politikave sa më transparent, të hapur dhe të përgjegjshëm ndaj interesit publik, duke ofruar sugjerime alternative që burojnë nga kërkimet bazuar në të dhëna faktike. Duke patur parasysh nevojat dhe sfidat e shoqërisë shqiptare në këtë proces transformimi, si dhe njëkohësisht objektivat e EMA-s, puna jonë është përqëndruar në disa drejtime kryesore të tilla si: hulumtim shkencor, analiza dhe advokim; rritje të kapaciteteve profesionale dhe trajnime; debate publike dhe forume politike; si dhe zhvillim të mekanizmave të monitorimit mbi disa cështje me rëndësi të vecantë për publikun.

Address