In News

Konferenca Kombëtare e Vullnetarizmit 1.0

Në 31 Maj 2021 u organizua Konferenca Kombëtare e Vullnetarizmit 1.0, nga Beyond Barriers – Përtej Barrierave PVN Albania dhe Qendra Progres Zhvillim.

Konferenca solli së bashku rreth 100 përfaqësues aktorë të rëndësishëm të institucioneve shtetërore në nivel kombëtar
dhe vendor, organizatat e shoqërisë civile, përfaqësues të biznesit dhe qytetarët.

Si pjesë e Panelit në Konferencë, Zj. Ariola Agolli, Menaxhere e Qendrës Burimore, diskutoi mbi vullnetarizmin në perspektivën e OSHC-ve: mjedisi (jo) mundësues, infrastruktura, kapacitetit, sfidat dhe mundësitë për zhvillimin e vullnetarizmit në vend!

Për të gjithë të interesuarit, gjeni këtu edhe njëherë, Opinionin e plotë mbi kuadrin ligjor për Vullnetarizmin në Shqipëri.
Në bashkëpunim me Beyond Barriers – Pertej Barrierave dhe organizata të tjera pjesë e iniciativës për zhvillimin e vullnetarizmit në Shqipëri, Qendra vazhdon të mbetet e angazhuar për avancimin e dialogut në sektor dhe me institucionet për një mjedis më mundësues. Për më shumë rreth Konferencës