• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In News

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut zhvilloi një seancë dëgjimore për projektligjin “Për regjistrimin e OJF-ve”

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut zhvilloi në datën 24 shkurt 2021 një seancë dëgjimore për projektligjin “Për regjistrimin e OJF-ve” https://www.konsultimipublik.gov.al/Konsultime/Detaje/272 me përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, me kërkesë të tyre drejtuar Kuvendit.
Diskutimet nga përfaqësuesit e OSHC-ve, nxorën në pah një sërë problematikash parimore që ligji ka, si dhe adresuan shqetësimin që organizimi i seancës dëgjimore me grupet e interesit bëhet një ditë pas miratimit në parim të projektligjit nga Komisioni. Kujtojmë që Kuvendit i është dërguar kërkesa për seancë dëgjimore që në tetor të 2020, ndërkohë që seanca organizohet vetëm tani, e për më tepër një ditë pas miratimit të projektligjit në parim.
Për më shumë informacion ndiqni seancën këtu
Në emër të grupimit të organizatave që kanë qenë të përfshira dhe kontribuese në procesin e konsultimit, në vijim do ti përcjellim Kuvendit edhe njëherë me shkrim komentet dhe sugjerimet tona si dhe do t’ju informojmë shumë shpejt përmes një qëndrimi publik lidhur me këtë çështje për hapat e mëtejshëm.