• Elbasan Street, PARK GATE, 10th Floor, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al

CSOs DIRECTORY

Showing 1 - 3 of 3
New Impact Association
Arte / Kulture, Çështjet sociale, Media, Mjedisi, Të drejtat e njeriut
Pogradec
Shoqata e Përdoruesve të Burimeve Natyrore Velc...
Mjedisi, Qeverisja e mirë
Pogradec
Unë, Gruaja
Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Të drejtat e njeriut
Pogradec