Archives

Event Rrjetëzimi – Qendrueshmëria e organizatave rinore në periudhën e pandemisë dhe pas pandemisë

Nisur nga çështjet e ngritura nga OJF-të në Konferencën Kombëtare të Shoqërisë Civile në dhjetor 2020 si dhe nga interesi i organizatave pjesëmarrëse në workshopet tematike të konferencës, më 10 Mars 2021, Qendra Kombëtare Burimore dhe Partnerët Shqipëri organizuan online eventin e rrjetëzimit “Qendrueshmëria e organizatave rinore në periudhën e pandemisë dhe pas pandemisë”. Mbi

Event Rrjetëzimi “Vullnetarizmi & Solidariteti – Praktika, sfida dhe zhvillime të ardhshme”

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile (NRC) në bashkëpunim me Shoqatën Përtej Barrierave (BBA) organizuan më 23 dhe 24 korrik 2020 Eventin e Rrjetëzimit “Vullnetarizmi dhe Solidariteti - Praktika, sfida dhe zhvillime të ardhshme”. Aktiviteti vjen në vijim të punës disa mujore të Përtej Barrierave dhe Qendrës Kombëtare Burimore për identifikimin dhe vlerësimin e problematikave

Event Rrjetëzimi “Fuqizimi i të Rinjve”

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile dhe Partnerët Shqipëri organizuan më 20 shtator 2019 Eventin e Rrjetëzimit “Fuqizimi i të Rinjve”. Eventi i organizuar në ambientet e Parkut Arkeologjik të Apolonisë në Fier, mblodhi rreth 180 pjesëmarrës nga organizata rinore, aktivistë, donatorë dhe institucione publike, në katër panele diskutimi mbi çështje të rëndësishme që lidhen