Archives

NATIONAL CONFERENCE OF CIVIL SOCIETY IN ALBANIA

The National Resource Center for Civil Society in Albania is an initiative of Partners Albania for Change and Development, funded by the European Union, implemented in partnership with the Albanian Center for Population and Development (ACPD) and the European Movement in Albania (EMA). The conference will bring together organizations, networks and civil society activists, as

Event Rrjetëzimi “Vullnetarizmi & Solidariteti – Praktika, sfida dhe zhvillime të ardhshme”

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile (NRC) në bashkëpunim me Shoqatën Përtej Barrierave (BBA) organizuan më 23 dhe 24 korrik 2020 Eventin e Rrjetëzimit “Vullnetarizmi dhe Solidariteti - Praktika, sfida dhe zhvillime të ardhshme”. Aktiviteti vjen në vijim të punës disa mujore të Përtej Barrierave dhe Qendrës Kombëtare Burimore për identifikimin dhe vlerësimin e problematikave

2nd Academy’s lecture-Online

Lecture on “EU integration and CSOs role in this process”- Online  

3rd Academy’s lecture-Online

Lecture on “Organizational Management and Development”- Online  

NPO Academy Graduation Ceremony-2019

NPO Academy Graduation Ceremony-2019

Academy of NPOs-2019

Academy of NPOs-2019

Event Rrjetëzimi “Fuqizimi i të Rinjve”

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile dhe Partnerët Shqipëri organizuan më 20 shtator 2019 Eventin e Rrjetëzimit “Fuqizimi i të Rinjve”. Eventi i organizuar në ambientet e Parkut Arkeologjik të Apolonisë në Fier, mblodhi rreth 180 pjesëmarrës nga organizata rinore, aktivistë, donatorë dhe institucione publike, në katër panele diskutimi mbi çështje të rëndësishme që lidhen

Fuqizimi i llogaridhënies, transparencës dhe qendrueshmërisë së organizatave të shoqërisë civile- Kodi i Standardeve për OSHC-të

Në datën 26 shtator 2019, Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim dhe Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri organizuan në Tiranë eventin “Fuqizimin e llogaridhënies, transparencës dhe qendrueshmërisë së organizatave të shoqërisë civile- – Kodi i Standardeve për OSHC-të”. Krijimi i themeleve për një mekanizëm vetë-rregullues dhe rritjen e standardeve të funksionimit të

7th Western Balkans Civil Society Forum in Tirana on 16-17 April 2019

 7th Western Balkans Civil Society Forum in Tirana on 16-17 April 2019

International week of civil society

International Civil Society Week (ICSW) is a gathering for civil society to engage in finding shared solutions to global challenges. Organized in partnership between CIVICUS and Civic Initiatives as a local host and BCSDN as a regional partner, ICSW will take place in Belgrade, Serbia from 6 to 12 April 2019, beginning with a two