CSOs DIRECTORY

Showing 41 - 51 of 51
Shoqata maqedonase "Ilinden"-Tiranë
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Drejtësia dhe ligji, Media, Arte / Kulture, Mjedisi
Tirana
Shoqata Rinore Roots
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet, Drejtësia dhe ligji, Media, Arte / Kulture, Mjedisi
Shkodra
Shoqata Rinore Soek-In Librazhd
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Të drejtat e njeriut, Arte / Kulture, Mjedisi
Librazhd
Shoqata Shqiptare Kolping
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Arte / Kulture
Shkodra
Teen Things
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Media, Arte / Kulture
Tirana
Visit Gjirokastra
Gjirokaster
Vlora DMO
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet, Drejtësia dhe ligji, Media, Arte / Kulture, Mjedisi
Vlore