CSOs DIRECTORY

Showing 1 - 20 of 52
DUA ALBANIA
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Arte / Kulture, Mjedisi
Tirana
Fondacioni Rruga me Pisha
Media, Arte / Kulture
Tirana
Fondi i Arkitekturës në Shqipëri
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Bashkim profesionistësh, Media, Arte / Kulture, Mjedisi
Tirana
Guide Kombëtare Turizmi
Arte / Kulture
Tirana
Help Hilfe Zur Selbsthilfe E.V - Dega në Shqipëri
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Shëndeti, Arte / Kulture, Mjedisi
Tirana
Instituti i Edukimit, Trashëgimisë dhe Turizmit
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture
Tirana
Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri (IRCA)
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Të drejtat e njeriut, Arte / Kulture
Tirana
Instituti i Migracionit, Zhvillimit dhe Integrimit
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet, Drejtësia dhe ligji, Bashkim profesionistësh, Arte / Kulture, Mjedisi
Tirana
Internationational Police Association - IPA Sek...
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Të drejtat e njeriut, Drejtësia dhe ligji, Bashkim profesionistësh, Arte / Kulture, Mjedisi
Tirana