CSOs DIRECTORY

Showing 1 - 20 of 51
Act for Society Center
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet, Arte / Kulture, Mjedisi
Tirana
Akademi Foundation
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Arte / Kulture
Tirana
CERCI- Edukimi Komunitar për të Drejta, Kulture...
Arsimi dhe Edukimi, Të drejtat e njeriut, Arte / Kulture, Mjedisi
Vlore
CESVI COOPERAZIONE E SVILUPPO - ONLUS
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Drejtësia dhe ligji, Arte / Kulture, Mjedisi
Permet
DUA ALBANIA
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Arte / Kulture, Mjedisi
Tirana
Edukim për të Ardhmen
Arsimi dhe Edukimi, Qeverisja e mirë, Të drejtat e njeriut, Arte / Kulture, Mjedisi
Vlore
Fondacioni Gjirokastra
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Arte / Kulture, Mjedisi
Gjirokaster
Fondacioni Rruga me Pisha
Media, Arte / Kulture
Tirana
Fondacioni Shqiptar për Zhvillimin e Kapacitete...
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Arte / Kulture, Mjedisi
Tirana
Fondi i Arkitekturës në Shqipëri
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Bashkim profesionistësh, Media, Arte / Kulture, Mjedisi
Tirana
Guide Kombëtare Turizmi
Arte / Kulture
Tirana
Help Hilfe Zur Selbsthilfe E.V - Dega në Shqipëri
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Shëndeti, Arte / Kulture, Mjedisi
Tirana
Instituti i Edukimit, Trashëgimisë dhe Turizmit
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture
Tirana
Instituti i Komunikimeve dhe Teknologjive Digji...
Arsimi dhe Edukimi, Drejtësia dhe ligji, Arte / Kulture
Tirana
Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri (IRCA)
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Të drejtat e njeriut, Arte / Kulture
Tirana
Internationational Police Association - IPA Sek...
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Të drejtat e njeriut, Drejtësia dhe ligji, Bashkim profesionistësh, Arte / Kulture, Mjedisi
Tirana
Kisha Nxënësit e Jezusit - Tiranë - Disciples o...
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Arte / Kulture
Tirana
Leadership Development Association Balkan
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Qeverisja e mirë, Arte / Kulture
Tirana
Martin & Mirash Ivanaj Foundation Institute
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Të drejtat e njeriut, Drejtësia dhe ligji, Arte / Kulture, Mjedisi
Tirana