• Elbasan Street, PARK GATE, 10th Floor, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al

CSOs DIRECTORY

Showing 1 - 11 of 11
Business Improvement District - Shkodra
Bashkim profesionistësh
Shkodra
Dimension Human
Çështjet sociale, Shëndeti, Të drejtat e njeriut
Shkodra
Gruaja tek Gruaja
Çështjet sociale, Të drejtat e njeriut
Shkodra
Kolping Albania
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Mjedisi
Shkodra
Organizata Shqiptare e Urdhrit të Maltës
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Shëndeti, Të drejtat e njeriut
Shkodra
Prosperitet me Integritet
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet
Shkodra
Qendra e Këshillimit dhe Shërbimeve Psikologjike
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Shëndeti
Shkodra
Shoqata Rinore Roots
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Media, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet
Shkodra
Shoqata Shqiptare Kolping
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Çështjet sociale
Shkodra
The Door
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Çështjet sociale
Shkodra
Volontari nel Mondo RTM - RTM Shqipëri
Çështjet sociale, Të drejtat e njeriut
Shkodra