CSOs DIRECTORY

Showing 1 - 15 of 15
Agjencia e Demokracisë Vendore në Shqipëri-LDA ...
Arsimi dhe Edukimi, Qeverisja e mirë, Drejtësia dhe ligji, Mjedisi
Vlore
CELIM SHQIPERI
Çështjet sociale, Mjedisi
Vlore
CERCI- Edukimi Komunitar për të Drejta, Kulture...
Arsimi dhe Edukimi, Të drejtat e njeriut, Arte / Kulture, Mjedisi
Vlore
Edukim për të Ardhmen
Arsimi dhe Edukimi, Qeverisja e mirë, Të drejtat e njeriut, Arte / Kulture, Mjedisi
Vlore
Me Komunitetin për Ndryshim
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet, Drejtësia dhe ligji, Media, Arte / Kulture, Mjedisi
Vlore
Një Zë i barabartë Rom e Egjyptian
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Qeverisja e mirë, Të drejtat e njeriut
Vlore
Qendra Aulona, degë e Qendrës Shqiptare për Pop...
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut
Vlore
QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL "GJELBËRIMI 2000"
Arsimi dhe Edukimi, Bashkim profesionistësh, Mjedisi
Vlore
Qendra e Shërbimeve Ligjore Evropiane
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Qeverisja e mirë, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet, Drejtësia dhe ligji, Bashkim profesionistësh, Media, Mjedisi
Vlore
Qendra për Mendim, Planifikim dhe Veprim - TPA ...
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Qeverisja e mirë, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet, Media, Mjedisi
Vlore
Qendra për Zhvillim dhe Promovim Social
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale
Vlore
Qendra Rinore e Vlorës
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Qeverisja e mirë, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet, Arte / Kulture
Vlore
Shpresë Për Ne
Arsimi dhe Edukimi, Të drejtat e njeriut
Vlore
Vlora DMO
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet, Drejtësia dhe ligji, Media, Arte / Kulture, Mjedisi
Vlore