• Elbasan Street, PARK GATE, 10th Floor, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al

CSOs DIRECTORY

Showing 1 - 17 of 17
Alternative Pro
Arsimi dhe Edukimi, Bashkim profesionistësh, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Shëndeti
Tirana
Business Improvement District - Shkodra
Bashkim profesionistësh
Shkodra
Instituti i Migracionit, Zhvillimit dhe Integrimit
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Bashkim profesionistësh, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet
Tirana
Internationational Police Association - IPA Sek...
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Bashkim profesionistësh, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Mjedisi, Të drejtat e njeriut
Tirana
Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë - KSSH
Arsimi dhe Edukimi, Bashkim profesionistësh, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Mjedisi, Shëndeti, Të drejtat e njeriut
Tirana
North Green Association
Arsimi dhe Edukimi, Bashkim profesionistësh, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Shëndeti
Tirana
QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL "GJELBËRIMI 2000"
Arsimi dhe Edukimi, Bashkim profesionistësh, Mjedisi
Vlore
Qendra e Shërbimeve Ligjore Evropiane
Arsimi dhe Edukimi, Bashkim profesionistësh, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Media, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet
Vlore
Qendra për Promovimin e Konkurrueshmërisë
Arsimi dhe Edukimi, Bashkim profesionistësh
Tirana
Qendra Shqiptare e Rehabilitimit të Traumes dhe...
Arsimi dhe Edukimi, Bashkim profesionistësh, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut
Tirana
Shoqata Juristët dhe Avokatët Shqiptarë
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Bashkim profesionistësh, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Media, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet
Tirana
Shoqata Kombëtare e Transportit Qytetës
Bashkim profesionistësh, Çështjet sociale, Mjedisi
Tirana
Trajnim Perkujdesje brezash
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Bashkim profesionistësh, Çështjet sociale, Mjedisi, Shëndeti, Të drejtat e njeriut
Fier
Unioni i Gazetarëve Shqiptarë
Bashkim profesionistësh, Media
Tirana
YPARD Albania
Arsimi dhe Edukimi, Bashkim profesionistësh, Çështjet sociale, Mjedisi
Tirana