CSOs DIRECTORY

Showing 1 - 18 of 18
Alternative Pro
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Shëndeti, Drejtësia dhe ligji, Bashkim profesionistësh
Tirana
Business Improvement District - Shkodra
Bashkim profesionistësh
Shkodra
Fondi i Arkitekturës në Shqipëri
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Bashkim profesionistësh, Media, Arte / Kulture, Mjedisi
Tirana
Internationational Police Association - IPA Sek...
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Të drejtat e njeriut, Drejtësia dhe ligji, Bashkim profesionistësh, Arte / Kulture, Mjedisi
Tirana
Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë - KSSH
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Drejtësia dhe ligji, Bashkim profesionistësh, Mjedisi
Tirana
North Green Association
Arsimi dhe Edukimi, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Bashkim profesionistësh, Mjedisi
Tirana
Organizata e Drejtësisë
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet, Drejtësia dhe ligji, Bashkim profesionistësh, Media, Arte / Kulture, Mjedisi
Tirana
QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL "GJELBËRIMI 2000"
Arsimi dhe Edukimi, Bashkim profesionistësh, Mjedisi
Vlore
Qendra e Shërbimeve Ligjore Evropiane
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Qeverisja e mirë, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet, Drejtësia dhe ligji, Bashkim profesionistësh, Media, Mjedisi
Vlore
Qendra Shqiptare e Rehabilitimit të Traumes dhe...
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Drejtësia dhe ligji, Bashkim profesionistësh
Tirana
Shoqata Kombëtare e Transportit Qytetës
Çështjet sociale, Bashkim profesionistësh, Mjedisi
Tirana
Unioni i Gazetarëve Shqiptarë
Bashkim profesionistësh, Media
Tirana