CSOs DIRECTORY

Showing 21 - 40 of 51
Me Komunitetin për Ndryshim
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet, Drejtësia dhe ligji, Media, Arte / Kulture, Mjedisi
Vlore
New Impact Association
Çështjet sociale, Të drejtat e njeriut, Media, Arte / Kulture, Mjedisi
Pogradec
Organizata e Drejtësisë
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet, Drejtësia dhe ligji, Bashkim profesionistësh, Media, Arte / Kulture, Mjedisi
Tirana
Qendra Rajonale "Syri i Medias së Re"
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Qeverisja e mirë, Të drejtat e njeriut, Media, Arte / Kulture, Mjedisi
Gjirokaster
Shoqata e grave qëndistare, Korçë
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet, Arte / Kulture
Korçë
Shoqata maqedonase "Ilinden"-Dega Gollobordë
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Qeverisja e mirë, Të drejtat e njeriut, Arte / Kulture, Mjedisi
Diber