CSOs DIRECTORY

Showing 1 - 20 of 99
Act for Society Center
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet, Arte / Kulture, Mjedisi
Tirana
Agjencia Rajonale e Zhvillimit, Vlorë
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Qeverisja e mirë
Tirana
Akademi Foundation
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Arte / Kulture
Tirana
Albcontact Center
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Qeverisja e mirë, Media
Tirana
Alo ! Mik
Çështjet sociale, Të drejtat e njeriut
Tirana
Alternative Pro
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Shëndeti, Drejtësia dhe ligji, Bashkim profesionistësh
Tirana
COSV në Shqipëri
Çështjet sociale, Qeverisja e mirë, Mjedisi
Tirana
DUA ALBANIA
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Arte / Kulture, Mjedisi
Tirana
ESN AL
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Të drejtat e njeriut
Tirana