CSOs DIRECTORY

Showing 1 - 20 of 29
Albcontact Center
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Qeverisja e mirë, Media
Tirana
Fondacioni Rruga me Pisha
Media, Arte / Kulture
Tirana
Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave ...
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet, Drejtësia dhe ligji, Media
Tirana
Fondi i Arkitekturës në Shqipëri
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Bashkim profesionistësh, Media, Arte / Kulture, Mjedisi
Tirana
Forumi Shqiptar Social Ekonomik (ASET)
Çështjet sociale, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Media, Mjedisi
Tirana
Me Komunitetin për Ndryshim
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet, Drejtësia dhe ligji, Media, Arte / Kulture, Mjedisi
Vlore
New Impact Association
Çështjet sociale, Të drejtat e njeriut, Media, Arte / Kulture, Mjedisi
Pogradec
Organizata e Drejtësisë
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet, Drejtësia dhe ligji, Bashkim profesionistësh, Media, Arte / Kulture, Mjedisi
Tirana
Qendra e Shërbimeve Ligjore Evropiane
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Qeverisja e mirë, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet, Drejtësia dhe ligji, Bashkim profesionistësh, Media, Mjedisi
Vlore
Qendra e Trajnimit dhe Studimeve Sindikale të S...
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Drejtësia dhe ligji, Media, Mjedisi
Tirana
Qendra për Mendim, Planifikim dhe Veprim - TPA ...
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Qeverisja e mirë, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet, Media, Mjedisi
Vlore
Qendra Rajonale "Syri i Medias së Re"
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Qeverisja e mirë, Të drejtat e njeriut, Media, Arte / Kulture, Mjedisi
Gjirokaster