• Elbasan Street, PARK GATE, 10th Floor, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al

CSOs DIRECTORY

Showing 1 - 20 of 53
Act for Society Center
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Çështjet sociale, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet
Tirana
Akademi Foundation
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Çështjet sociale, Qeverisja e mirë, Shëndeti
Tirana
Alternative Pro
Arsimi dhe Edukimi, Bashkim profesionistësh, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Shëndeti
Tirana
CESVI COOPERAZIONE E SVILUPPO - ONLUS
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Mjedisi, Shëndeti, Të drejtat e njeriut
Permet
Dimension Human
Çështjet sociale, Shëndeti, Të drejtat e njeriut
Shkodra
DUA ALBANIA
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Çështjet sociale, Mjedisi, Shëndeti, Të drejtat e njeriut
Tirana
Fondacioni Down Syndrome Albania
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Shëndeti, Të drejtat e njeriut
Tirana
Fondacioni Joscelyn
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut
Elbasan
Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave ...
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Media, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet
Tirana
Fondacioni Shqiptar për Zhvillimin e Kapacitete...
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Çështjet sociale, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut
Tirana
Forumi Shqiptar Social Ekonomik (ASET)
Çështjet sociale, Media, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Shëndeti
Tirana
Help Hilfe Zur Selbsthilfe E.V - Dega në Shqipëri
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Çështjet sociale, Mjedisi, Shëndeti
Tirana
Instituti i Migracionit, Zhvillimit dhe Integrimit
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Bashkim profesionistësh, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet
Tirana
Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë - KSSH
Arsimi dhe Edukimi, Bashkim profesionistësh, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Mjedisi, Shëndeti, Të drejtat e njeriut
Tirana
Me Komunitetin për Ndryshim
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Media, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet
Vlore
Nisma për Ndryshim Shoqëror ARSIS
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut
Tirana
North Green Association
Arsimi dhe Edukimi, Bashkim profesionistësh, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Shëndeti
Tirana
Open Mind Spectrum Albania (OMSA)
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Çështjet sociale, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut
Tirana
Organizata Shqiptare e Urdhrit të Maltës
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Shëndeti, Të drejtat e njeriut
Shkodra
Qendra "Konsumatori Shqiptar"
Arsimi dhe Edukimi, Drejtësia dhe ligji, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut
Durres