• Elbasan Street, PARK GATE, 10th Floor, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al

CSOs DIRECTORY

Showing 1 - 20 of 95
Act for Society Center
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Çështjet sociale, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet
Tirana
Alo ! Mik
Çështjet sociale, Të drejtat e njeriut
Tirana
CERCI- Edukimi Komunitar për të Drejta, Kulture...
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Mjedisi, Të drejtat e njeriut
Vlore
CESVI COOPERAZIONE E SVILUPPO - ONLUS
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Mjedisi, Shëndeti, Të drejtat e njeriut
Permet
Dimension Human
Çështjet sociale, Shëndeti, Të drejtat e njeriut
Shkodra
DUA ALBANIA
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Çështjet sociale, Mjedisi, Shëndeti, Të drejtat e njeriut
Tirana
Edukim për të Ardhmen
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Të drejtat e njeriut
Vlore
ESN AL
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Të drejtat e njeriut
Tirana
EuroPartners Development
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Qeverisja e mirë, Të drejtat e njeriut
Tirana
Fondacioni "Së Bashku"
Çështjet sociale, Të drejtat e njeriut
Tirana
Fondacioni 'Sustaining Inclusive Growth"
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Të drejtat e njeriut
Tirana
Fondacioni Down Syndrome Albania
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Shëndeti, Të drejtat e njeriut
Tirana
Fondacioni Joscelyn
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut
Elbasan
Fondacioni Misioni Emanuel
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Të drejtat e njeriut
Korçë
Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave ...
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Media, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet
Tirana
Fondacioni Shqiptar për Zhvillimin e Kapacitete...
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Çështjet sociale, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut
Tirana
Fondacioni Zgjidhja e Konlfikteve dhe Pajtimi i...
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Të drejtat e njeriut
Tirana
GLV Integrimi
Çështjet sociale, Të drejtat e njeriut
Diber
Gruaja Naftëtare në Fokus të Zhvillimit
Çështjet sociale, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet
Gruaja tek Gruaja
Çështjet sociale, Të drejtat e njeriut
Shkodra